Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που με προσωπική τους προσπάθεια ανεβάζουν βίντεο σχετικά με το χωριό μας.